Plats: Värpinge, Lund

Projekt: Flerbostadshus, seniorboende, bostadsrätter

År: 2010

Uppdragsgivare: Seniorgården AB