Plats: Värpinge, Lund

Projekt: Radhus, äganderätter

År: 2013

Uppdragsgivare: JM AB