Plats: Eslöv

Projekt: Centralt bostadsområde, flerbostadshus och radhus, hyresrätter

År: 2014 – 2015

Uppdragsgivare: Ebo och NCC