Plats: Stångby

Projekt: Småhusområde, fem etapper, villor, äganderätter

År: 2005-2008

Uppdragsgivare: JM AB