Plats: Segestrand, Svedala

Projekt: Flerbostadshus, bostadsrätter

År: 2014

Uppdragsgivare: JM AB / Seniorgården AB

Svedala kommuns arkitekturpris 2017.