Plats: Ranagård, Halmstad

Projekt: Markanvisning för Halmstad kommun

År: 2019-20

Uppdragsgivare: Serneke