Plats: Östra Torn, Lund

Projekt: Radhus, äganderätter

År: 2009

Uppdragsgivare: JM AB