Plats: Centrala Lund

Projekt: Flerbostadshus, bostadsrätter med underjordiskt garage, kvarter 1 och 2 samt kommande kvarter 3.

År: 2012-2017

Uppdragsgivare: JM AB