Plats: Limhamn, Malmö

Projekt: Bostadskvarter, flerbostadshus, bostadsrätter

Form: Parallellt uppdrag, tävling

År: 2014

Uppdragsgivare: NCC