Plats: Malmö

Projekt: Studentlägenheter och sporthall

Form: Tävling

År: 2013

Uppdragsgivare: NCC