Plats: Värpinge, Lund

Projekt: Radhus, flerbostadshus, LSS-boende, hyresrätter

År: 2013

Uppdragsgivare: LKF AB