Plats: Kalkbrottet, Malmö

Projekt: Bostadskvarter, flerbostadshus och radhus, bostadsrätter

År: 2013 (ej uppfört)

Uppdragsgivare: JM AB / Seniorgården AB