Plats: Hököpinge

Projekt: Tre flerbostadshus med 31 lägenheter per hus

År: 2016-2017

Uppdragsgivare: HSB Malmö