Plats: Hjärup, Staffanstorp

Projekt: Villor, äganderätter

År: 2015

Uppdragsgivare: JM AB