Plats: Staffanstorp

Projekt: Småhusområde, fyra etapper, villor, äganderätter

År: 2004-2008

Uppdragsgivare: JM AB