Plats: Fregatten, Råå

Projekt: Markanvisning för Helsingborgs kommun

År: 2018

Uppdragsgivare: Peab

Samarbetspartners: Peab och landskapsarkitekt Sigma Civil