Plats: Annehem, Lund

Projekt: Parhus och villor, äganderätter

År: 2011

Uppdragsgivare: NCC