MARIE_beskuren

Marie Ericsson Arkitektkontor AB startades 1993 av Marie Ericsson Arkitekt SAR / MSA.

Verksamheten drivs av Marie Ericsson. Kontoret samarbetar sen länge med Plan och Byggnadskonst i Lund AB.

Verksamheten omfattar olika typer av uppdrag som idéskisser, tomtutredningar inför detaljplanearbete,

utredningsskisser för bostäder som enskilda hus, radhus, småhusbebyggelse, flerbostadshus

och bostadsområden samt kontors- och industribyggnader.

Vi arbetar med alla typer av handlingar som Programhandling,

Förfrågningsunderlag, Bygglovshandling, Systemhandling och Bygghandling.

Vi arbetar även med 3D framställningar för presentationer.

Vi arbetar gärna i tidiga skeden med idéskisser. Skisser som sedan genom dialog med uppdragsgivaren

utvecklas vidare till färdiga förslag och handlingar.

Utmärkelser:

Svedala kommuns arkitekturpris 2017 för projektet Segestrand, Svedala.

Lunds kommuns stadsbyggnadspris 1999 för projektet Kv Riksdagsmannen, Värpinge.

Hedersomnämnande Malmö stad 2004 för projektet Kapellmästaren, Lindeborg.

Uppdragsgivare och samarbetspartners genom åren:

ebo, Eslövs bostads AB
HSB Lund, Malmö, Ystad
JM AB
LKF, Lunds kommuns Fastighets AB
NCC Construction
NCC Boende
Peab
Seniorgården
Stena fastigheter
Svedala kommun
Simrishamns kommun / Simrishamnsbostäder
Skanska
Veidekke Bostad

Genomförda uppdrag

Småhus :

Värpinge Äng radhus JM AB, Östra Torn Lund radhus JM AB, Råby Lycka radhus Lund Veidekke,

Vikhem Staffanstorp radhus Veidekke, Råby Ängar radhus Lund Veidekke, Hjärup villor etapp 4 och 5, JM AB,

Pukan 3 och 4 Annehem parhus och villor Lund NCC, Hagalid Staffanstorp, villor, JM,

Vallkärratorn Stångby villor JM, Påskagänget Dalby villor JM, Gryningen Lomma villor Skanska,

Gräslöken och Åbrodden Genarp, radhus LKF, Riksdagsmannen och Riksdagen Värpinge Lund, parhus JM,

Kvarteret Thorsson, Ystad, HSB Ystad, Yllet, Furulund, Veidekke.

Flerbostadshus :

Lunds Södra Lund JM AB, Riksdagen Lund LKF, Kvarteret Valpen Eslöv ebo/NCC,

Kalkbrottet Malmö JM AB / Seniorgården (ej byggt), Segestrand Svedala JM, Kvarteret Riksdagen Värpinge Lund, LKF,

Värpinge Gård, Seniorboende Värpinge Lund JM / Seniorgården,

Kapellmästaren och Dirigenten Lindeborg Malmö HSB / NCC, Sankt Lars Lund HSB, Nibelungen Malmö HSB,

Fosietorp Malmö HSB, Borgmästaregården Malmö, HSB, Kvarteret Östman, Ystad, HSB Ystad,

Yllet Furulund, Veidekke.

Kontor :

Töebacken Lund JM.

Vårdcentral, Vårdboende :

Nibelungen Malmö HSB, Fosietorp Malmö HSB, Borgmästaregården  Malmö HSB.

Industrier:

Bageri, Gastelyckan, Lund, Mormors bageri, Tryckeri Kv Stödet, Annetorp, Malmö, Malmö Centraltryckeri (ej byggt).

Utredningsskisser :

Kvarteret Slaktaren Eslöv, ebo, Nöbbelövs Torg Stena fastigheter,

Öster om Bellevuestadion Malmö HSB.

Tävlingar :

Östra Planteringen Simrishamn, Simrishamnsbostäder / Simrishamns kommun,

Limhamns läge, flerbostadshus, NCC, Kvarteret Bilen Malmö, idrottshall och studentbostäder,

Sockerbruket Svedala, Svedala kommun, Sankt Lars Hunnerup Lund HSB.

Mellersta, Värpinge 17:26 Lund, JM AB, Bibliotek, Eslöv, Folkparken, Lund, HSB Mellersta,

Sahlins Park Eslöv, HSB Mellersta, Stanstad 4, Staffanstorp, JM AB.